தனியுரிமைக் கொள்கை

நடைமுறைக்கு வரும் தேதி: ஜனவரி 18, 2019


ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. ("எங்களுக்கு", "நாங்கள்" அல்லது "எங்கள்") ta.haisen-pet.com வலைத்தளத்தை இயக்குகிறது (இனிமேல் "சேவை" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது).

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும்போது தனிப்பட்ட தரவைச் சேகரித்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் அந்தத் தரவோடு நீங்கள் தொடர்புபடுத்திய தேர்வுகள் குறித்த எங்கள் கொள்கைகளை இந்தப் பக்கம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறது.

சேவையை வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் உங்கள் தரவைப் பயன்படுத்துகிறோம். சேவையைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்தக் கொள்கைக்கு ஏற்ப தகவல்களைச் சேகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்துவதற்கும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் வேறுவிதமாக வரையறுக்கப்படாவிட்டால், இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் எங்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளைப் போலவே உள்ளன, அவை ta.haisen-pet.com இலிருந்து அணுகலாம்

வரையறைகள்

 • சேவை

  சேவை என்பது ta.haisen-pet.com வலைத்தளம் என்பது ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. ஆல் இயக்கப்படுகிறது

 • தனிப்பட்ட தகவல்

  தனிப்பட்ட தரவு என்பது அந்த தரவுகளிலிருந்து அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு உயிருள்ள நபரைப் பற்றிய தரவு (அல்லது அந்த மற்றும் பிற தகவல்களிலிருந்து நம் வசம் அல்லது நம் வசம் வர வாய்ப்புள்ளது).

 • பயன்பாட்டு தரவு

  பயன்பாட்டுத் தரவு என்பது சேவையின் பயன்பாட்டால் அல்லது சேவை உள்கட்டமைப்பிலிருந்து தானாகவே சேகரிக்கப்பட்ட தரவு (எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பக்க வருகையின் காலம்).

 • குக்கீகள்

  குக்கீகள் என்பது உங்கள் சாதனத்தில் (கணினி அல்லது மொபைல் சாதனம்) சேமிக்கப்பட்ட சிறிய கோப்புகள்.

 • தரவுக் கட்டுப்படுத்தி

  தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர் என்பது இயற்கையான அல்லது சட்டபூர்வமான நபர் (தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது பிற நபர்களுடன் பொதுவானவராகவோ) எந்தவொரு தனிப்பட்ட தகவல்களும் எந்த விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறைகள் மற்றும் விதத்தை தீர்மானிக்கிறது.

  இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் நோக்கத்திற்காக, நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர்.

 • தரவு செயலிகள் (அல்லது சேவை வழங்குநர்கள்)

  தரவு செயலி (அல்லது சேவை வழங்குநர்) என்பது தரவுக் கட்டுப்பாட்டாளர் சார்பாக தரவை செயலாக்கும் எந்தவொரு இயற்கை அல்லது சட்டபூர்வமான நபர்.

  உங்கள் தரவை மிகவும் திறம்பட செயலாக்க பல்வேறு சேவை வழங்குநர்களின் சேவைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

 • தரவு பொருள் (அல்லது பயனர்)

  தரவு பொருள் என்பது எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் எந்தவொரு தனிப்பட்ட நபரும் மற்றும் தனிப்பட்ட தரவுகளின் பொருளாகும்.

தகவல் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாடு

எங்கள் சேவையை உங்களுக்கு வழங்கவும் மேம்படுத்தவும் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக பல்வேறு வகையான தகவல்களை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம்.

சேகரிக்கப்பட்ட தரவு வகைகள்

தனிப்பட்ட தகவல்

எங்கள் சேவையைப் பயன்படுத்தும் போது, உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கோ அல்லது அடையாளம் காண்பதற்கோ ("தனிப்பட்ட தரவு") பயன்படுத்தக்கூடிய தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய சில தகவல்களை எங்களுக்கு வழங்குமாறு நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம். தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்கள் இதில் அடங்கும், ஆனால் இவை மட்டும் அல்ல:

 • மின்னஞ்சல் முகவரி

 • குக்கீகள் மற்றும் பயன்பாட்டு தரவு

செய்திமடல்கள், சந்தைப்படுத்தல் அல்லது விளம்பரப் பொருட்கள் மற்றும் உங்களுக்கு ஆர்வமாக இருக்கும் பிற தகவல்களுடன் உங்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கு நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பயன்படுத்தலாம். எங்களைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலம் எங்களிடமிருந்து இந்த தகவல்தொடர்புகளில் ஏதேனும் அல்லது அனைத்தையும் பெறுவதை நீங்கள் விலகலாம்.

பயன்பாட்டு தரவு

சேவையை எவ்வாறு அணுகலாம் மற்றும் பயன்படுத்துகிறோம் ("பயன்பாட்டுத் தரவு") பற்றிய தகவல்களையும் நாங்கள் சேகரிக்கலாம். இந்த பயன்பாட்டுத் தரவில் உங்கள் கணினியின் இணைய நெறிமுறை முகவரி (எ.கா. ஐபி முகவரி), உலாவி வகை, உலாவி பதிப்பு, நீங்கள் பார்வையிடும் எங்கள் சேவையின் பக்கங்கள், உங்கள் வருகையின் நேரம் மற்றும் தேதி, அவற்றில் செலவழித்த நேரம் போன்ற தகவல்கள் இருக்கலாம். பக்கங்கள், தனிப்பட்ட சாதன அடையாளங்காட்டிகள் மற்றும் பிற கண்டறியும் தரவு.

கண்காணிப்பு மற்றும் குக்கீகள் தரவு

எங்கள் சேவையின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க குக்கீகள் மற்றும் ஒத்த கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம், மேலும் சில தகவல்களை வைத்திருக்கிறோம்.

குக்கீகள் என்பது ஒரு சிறிய அளவிலான தரவைக் கொண்ட கோப்புகள், அதில் அநாமதேய தனிப்பட்ட அடையாளங்காட்டி இருக்கலாம். குக்கீகள் ஒரு வலைத்தளத்திலிருந்து உங்கள் உலாவிக்கு அனுப்பப்பட்டு உங்கள் சாதனத்தில் சேமிக்கப்படும். தகவல்களைச் சேகரிக்கவும் கண்காணிக்கவும் மற்றும் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்தவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் பீக்கன்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் ஸ்கிரிப்ட்கள் போன்ற பிற கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எல்லா குக்கீகளையும் மறுக்க அல்லது உங்கள் குக்கீ அனுப்பப்படும் போது குறிக்க உங்கள் உலாவிக்கு அறிவுறுத்தலாம். இருப்பினும், நீங்கள் குக்கீகளை ஏற்கவில்லை என்றால், எங்கள் சேவையின் சில பகுதிகளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

நாங்கள் பயன்படுத்தும் குக்கீகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 • அமர்வு குக்கீகள். எங்கள் சேவையை இயக்க அமர்வு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

 • விருப்ப குக்கீகள். உங்கள் விருப்பங்களையும் பல்வேறு அமைப்புகளையும் நினைவில் வைக்க நாங்கள் முன்னுரிமை குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

 • பாதுகாப்பு குக்கீகள். பாதுகாப்பு நோக்கங்களுக்காக நாங்கள் பாதுகாப்பு குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

தரவு பயன்பாடு

சேகரிக்கப்பட்ட தரவை பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. பயன்படுத்துகிறது:

 • எங்கள் சேவையை வழங்கவும் பராமரிக்கவும்

 • எங்கள் சேவையில் மாற்றங்கள் குறித்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்க

 • நீங்கள் அவ்வாறு செய்யத் தேர்வுசெய்யும்போது எங்கள் சேவையின் ஊடாடும் அம்சங்களில் பங்கேற்க உங்களை அனுமதிக்க

 • வாடிக்கையாளர் ஆதரவை வழங்க

 • பகுப்பாய்வு அல்லது மதிப்புமிக்க தகவல்களைச் சேகரிப்பதன் மூலம் எங்கள் சேவையை மேம்படுத்த முடியும்

 • எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டை கண்காணிக்க

 • தொழில்நுட்ப சிக்கல்களைக் கண்டறிய, தடுக்க மற்றும் தீர்க்க

 • நாங்கள் வழங்கும் பிற பொருட்கள், சேவைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகள், சிறப்பு சலுகைகள் மற்றும் பொதுவான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்க, நீங்கள் ஏற்கனவே வாங்கிய அல்லது விசாரித்ததைப் போன்றது, இதுபோன்ற தகவல்களைப் பெற வேண்டாம் என நீங்கள் தேர்வுசெய்தாலொழிய

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (ஜிடிபிஆர்) இன் கீழ் தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்குவதற்கான சட்ட அடிப்படைகள்

நீங்கள் ஐரோப்பிய பொருளாதாரப் பகுதியிலிருந்து (EEA) வந்திருந்தால், இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள தனிப்பட்ட தகவல்களைச் சேகரித்துப் பயன்படுத்துவதற்கான ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. சட்ட அடிப்படையானது, நாங்கள் சேகரிக்கும் தனிப்பட்ட தரவு மற்றும் நாம் சேகரிக்கும் குறிப்பிட்ட சூழலைப் பொறுத்தது.

ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை செயலாக்கக்கூடும், ஏனெனில்:

 • நாங்கள் உங்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை செய்ய வேண்டும்

 • அவ்வாறு செய்ய எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளீர்கள்

 • செயலாக்கம் எங்கள் நியாயமான நலன்களில் உள்ளது, அது உங்கள் உரிமைகளால் மீறப்படவில்லை

 • சட்டத்திற்கு இணங்க

தரவு வைத்திருத்தல்

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களுக்காக தேவையான வரை மட்டுமே உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. வைத்திருக்கும். எங்கள் சட்டபூர்வமான கடமைகளுக்கு இணங்க தேவையான அளவிற்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்வோம் (எடுத்துக்காட்டாக, பொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு இணங்க உங்கள் தரவை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தால்), சர்ச்சைகளைத் தீர்ப்பது மற்றும் எங்கள் சட்ட ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை அமல்படுத்துவது.

உள் பகுப்பாய்வு நோக்கங்களுக்காக பயன்பாட்டு தரவையும் ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. தக்க வைத்துக் கொள்ளும். பயன்பாட்டுத் தரவு பொதுவாக குறுகிய காலத்திற்கு தக்கவைக்கப்படுகிறது, இந்தத் தரவு பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவோ அல்லது எங்கள் சேவையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவோ பயன்படுத்தப்படும்போது தவிர, அல்லது இந்தத் தரவை நீண்ட காலத்திற்கு தக்கவைக்க நாங்கள் சட்டப்படி கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

தரவு பரிமாற்றம்

தனிப்பட்ட தரவு உட்பட உங்கள் தகவல்கள், உங்கள் மாநிலம், மாகாணம், நாடு அல்லது பிற அரசாங்க அதிகார எல்லைக்கு வெளியே அமைந்துள்ள கணினிகளுக்கு மாற்றப்பட்டு பராமரிக்கப்படலாம் - அங்கு தரவு பாதுகாப்பு சட்டங்கள் உங்கள் அதிகார வரம்பிலிருந்து வேறுபடலாம்.

நீங்கள் சீனாவிற்கு வெளியே அமைந்திருந்தால், எங்களுக்கு தகவல்களை வழங்கத் தேர்வுசெய்தால், தனிப்பட்ட தரவு உள்ளிட்ட தரவை நாங்கள் சீனாவுக்கு மாற்றி அதை அங்கு செயலாக்குகிறோம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கைக்கான உங்கள் ஒப்புதல் மற்றும் நீங்கள் அத்தகைய தகவல்களைச் சமர்ப்பித்ததைத் தொடர்ந்து அந்த பரிமாற்றத்திற்கான உங்கள் உடன்பாட்டைக் குறிக்கிறது.

உங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு இணங்க உங்கள் தரவு பாதுகாப்பாக நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. எடுக்கும், மேலும் உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பரிமாற்றம் ஒரு அமைப்பு அல்லது ஒரு நாட்டிற்கு நடைபெறாது. உங்கள் தரவு மற்றும் பிற தனிப்பட்ட தகவல்கள்.

தரவு வெளிப்படுத்தல்

வணிக பரிவர்த்தனை

இணைப்பு, கையகப்படுத்தல் அல்லது சொத்து விற்பனையில் ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. ஈடுபட்டிருந்தால், உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு மாற்றப்படலாம். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவு மாற்றப்பட்டு வேறு தனியுரிமைக் கொள்கைக்கு உட்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு நாங்கள் அறிவிப்பை வழங்குவோம்.

சட்ட அமலாக்கத்திற்கான வெளிப்பாடு

சில சூழ்நிலைகளில், சட்டத்தின் மூலமாகவோ அல்லது பொது அதிகாரிகளின் செல்லுபடியாகும் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காகவோ (எ.கா. நீதிமன்றம் அல்லது அரசாங்க நிறுவனம்) உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை வெளியிட ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. தேவைப்படலாம்.

சட்ட தேவைகள்

ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை இதுபோன்ற நடவடிக்கை அவசியம் என்ற நல்ல நம்பிக்கையுடன் வெளிப்படுத்தக்கூடும்:

 • சட்டபூர்வமான கடமைக்கு இணங்க

 • ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. இன் உரிமைகள் அல்லது சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கவும் பாதுகாக்கவும்

 • சேவை தொடர்பாக சாத்தியமான தவறுகளைத் தடுக்க அல்லது விசாரிக்க

 • சேவையின் பயனர்கள் அல்லது பொதுமக்களின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க

 • சட்டப் பொறுப்பிலிருந்து பாதுகாக்க

தரவின் பாதுகாப்பு

உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு எங்களுக்கு முக்கியமானது, ஆனால் இணையத்தில் பரிமாற்றம் செய்யும் எந்த முறையும் அல்லது மின்னணு சேமிப்பக முறையும் 100% பாதுகாப்பானது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட தரவைப் பாதுகாக்க வணிக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வழிகளைப் பயன்படுத்த நாங்கள் முயற்சிக்கும்போது, அதன் முழுமையான பாதுகாப்பை எங்களால் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

கலிஃபோர்னியா ஆன்லைன் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் (கலோபா) கீழ் "கண்காணிக்க வேண்டாம்" சமிக்ஞைகள் குறித்த எங்கள் கொள்கை

கண்காணிக்க வேண்டாம் ("டிஎன்டி") ஐ நாங்கள் ஆதரிக்கவில்லை. கண்காணிக்க வேண்டாம் என்பது நீங்கள் கண்காணிக்க விரும்பாத வலைத்தளங்களுக்கு தெரிவிக்க உங்கள் வலை உலாவியில் அமைக்கக்கூடிய விருப்பம்.

உங்கள் வலை உலாவியின் விருப்பத்தேர்வுகள் அல்லது அமைப்புகள் பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் கண்காணிக்க வேண்டாம் என்பதை இயக்கலாம் அல்லது முடக்கலாம்.

பொது தரவு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை (ஜிடிபிஆர்) இன் கீழ் உங்கள் தரவு பாதுகாப்பு உரிமைகள்

நீங்கள் ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதியில் (EEA) வசிப்பவராக இருந்தால், உங்களுக்கு சில தரவு பாதுகாப்பு உரிமைகள் உள்ளன. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவின் பயன்பாட்டை சரிசெய்ய, திருத்த, அல்லது கட்டுப்படுத்த உங்களை அனுமதிக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதை ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

உங்களைப் பற்றி நாங்கள் வைத்திருக்கும் தனிப்பட்ட தரவு குறித்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்க விரும்பினால், எங்கள் அமைப்புகளிலிருந்து அதை அகற்ற விரும்பினால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

சில சூழ்நிலைகளில், உங்களுக்கு பின்வரும் தரவு பாதுகாப்பு உரிமைகள் உள்ளன:

 • அணுகுவதற்கான உரிமை அல்லது உங்களிடம் உள்ள தகவல். சாத்தியமான போதெல்லாம், உங்கள் கணக்கு அமைப்புகள் பிரிவில் நேரடியாக உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அணுகலாம் அல்லது நீக்க கோரலாம். இந்த செயல்களை நீங்களே செய்ய முடியாவிட்டால், உங்களுக்கு உதவ எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்.

 • திருத்தும் உரிமை. அந்தத் தகவல் தவறானது அல்லது முழுமையற்றதாக இருந்தால் உங்கள் தகவலைச் சரிசெய்ய உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

 • எதிர்க்கும் உரிமை. உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் செயலாக்குவதை எதிர்க்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

 • கட்டுப்பாட்டு உரிமை. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை செயலாக்குவதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துமாறு கோருவதற்கான உரிமை உங்களுக்கு உள்ளது.

 • தரவு பெயர்வுத்திறனுக்கான உரிமை. உங்களிடம் உள்ள தகவல்களின் நகலை ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட, இயந்திரத்தால் படிக்கக்கூடிய மற்றும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வடிவத்தில் வழங்க உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

 • சம்மதத்தை திரும்பப் பெறுவதற்கான உரிமை. உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை செயலாக்க உங்கள் சம்மதத்தை ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. நம்பியிருக்கும் எந்த நேரத்திலும் உங்கள் சம்மதத்தை திரும்பப் பெற உங்களுக்கு உரிமை உண்டு.

அத்தகைய கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிக்கும் முன் உங்கள் அடையாளத்தை சரிபார்க்க நாங்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க.

உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் சேகரித்தல் மற்றும் பயன்படுத்துவது குறித்து தரவு பாதுகாப்பு அதிகாரியிடம் புகார் செய்ய உங்களுக்கு உரிமை உண்டு. மேலும் தகவலுக்கு, ஐரோப்பிய பொருளாதார பகுதியில் (EEA) உங்கள் உள்ளூர் தரவு பாதுகாப்பு அதிகாரத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

சேவை வழங்குபவர்கள்

எங்கள் சேவையை ("சேவை வழங்குநர்கள்") எளிதாக்குவதற்கும், எங்கள் சார்பாக சேவையை வழங்குவதற்கும், சேவை தொடர்பான சேவைகளைச் செய்வதற்கும் அல்லது எங்கள் சேவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பகுப்பாய்வு செய்வதில் எங்களுக்கு உதவுவதற்கும் மூன்றாம் தரப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களை நாங்கள் நியமிக்கலாம்.

எங்கள் சார்பாக இந்த பணிகளைச் செய்ய மட்டுமே இந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கு உங்கள் தனிப்பட்ட தரவை அணுக முடியும், மேலும் அதை வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் வெளியிடவோ பயன்படுத்தவோ கூடாது.

பகுப்பாய்வு

எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும் பகுப்பாய்வு செய்யவும் மூன்றாம் தரப்பு சேவை வழங்குநர்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

 • Google Analytics

  கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் என்பது கூகிள் வழங்கும் வலை பகுப்பாய்வு சேவையாகும், இது வலைத்தள போக்குவரத்தை கண்காணித்து அறிக்கை செய்கிறது. எங்கள் சேவையின் பயன்பாட்டைக் கண்காணிக்கவும் கண்காணிக்கவும் சேகரிக்கப்பட்ட தரவை Google பயன்படுத்துகிறது. இந்தத் தரவு பிற Google சேவைகளுடன் பகிரப்படுகிறது. சேகரிக்கப்பட்ட தரவை கூகிள் தனது சொந்த விளம்பர நெட்வொர்க்கின் விளம்பரங்களை சூழ்நிலைப்படுத்தவும் தனிப்பயனாக்கவும் பயன்படுத்தலாம்.

  கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் விலகல் உலாவி செருகு நிரலை நிறுவுவதன் மூலம் சேவையில் உங்கள் செயல்பாட்டை Google Analytics க்கு கிடைக்கச் செய்வதை நீங்கள் விலகலாம். வருகை செயல்பாடு குறித்த கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் உடன் தகவல்களைப் பகிர்வதிலிருந்து கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் (ga.js, Analytics.js மற்றும் dc.js) சேர்க்கை தடுக்கிறது.

  கூகிளின் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து Google தனியுரிமை மற்றும் விதிமுறைகள் வலைப்பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்: https://policies.google.com/privacy?hl=en

நடத்தை ரீமார்க்கெட்டிங்

எங்கள் சேவையை நீங்கள் பார்வையிட்ட பிறகு மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களில் உங்களுக்கு விளம்பரம் செய்ய ஹைசன் ஹுவாச்சோங் இறக்குமதி & ஏற்றுமதி Zhuozhou Co., Ltd. மறு சந்தைப்படுத்துதல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் சேவைக்கான உங்கள் கடந்த வருகைகளின் அடிப்படையில் விளம்பரங்களைத் தெரிவிக்க, மேம்படுத்த மற்றும் சேவை செய்ய நாமும் எங்கள் மூன்றாம் தரப்பு விற்பனையாளர்களும் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

 • Google விளம்பரங்கள் (AdWords)

  கூகிள் விளம்பரங்கள் (ஆட்வேர்ட்ஸ்) மறு சந்தைப்படுத்துதல் சேவையை கூகிள் இன்க் வழங்கியுள்ளது.

  காட்சி விளம்பரத்திற்கான Google Analytics ஐ நீங்கள் விலகலாம் மற்றும் Google விளம்பர அமைப்புகள் பக்கத்தைப் பார்வையிடுவதன் மூலம் Google காட்சி நெட்வொர்க் விளம்பரங்களைத் தனிப்பயனாக்கலாம்: http://www.google.com/settings/ads

  உங்கள் வலை உலாவிக்காக Google Analytics விலகல் உலாவி துணை நிரலை - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - ஐ நிறுவவும் கூகிள் பரிந்துரைக்கிறது . கூகிள் அனலிட்டிக்ஸ் விலகல் உலாவி துணை நிரல் பார்வையாளர்களுக்கு அவர்களின் தரவுகளை கூகுள் அனலிட்டிக்ஸ் சேகரித்து பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் திறனை வழங்குகிறது.

  கூகிளின் தனியுரிமை நடைமுறைகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, தயவுசெய்து Google தனியுரிமை மற்றும் விதிமுறைகள் வலைப்பக்கத்தைப் பார்வையிடவும்: https://policies.google.com/privacy?hl=en

பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகள்

எங்களால் இயக்கப்படாத பிற தளங்களுக்கான இணைப்புகளை எங்கள் சேவையில் கொண்டிருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு மூன்றாம் தரப்பு இணைப்பைக் கிளிக் செய்தால், அந்த மூன்றாம் தரப்பினரின் தளத்திற்கு நீங்கள் அனுப்பப்படுவீர்கள். நீங்கள் பார்வையிடும் ஒவ்வொரு தளத்தின் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் மதிப்பாய்வு செய்ய நாங்கள் கடுமையாக அறிவுறுத்துகிறோம்.

எந்தவொரு மூன்றாம் தரப்பு தளங்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்ளடக்கம், தனியுரிமைக் கொள்கைகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு எங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை.

குழந்தைகளின் தனியுரிமை

எங்கள் சேவை 18 வயதிற்குட்பட்ட எவரையும் ("குழந்தைகள்") உரையாற்றவில்லை.

18 வயதிற்குட்பட்ட எவரிடமிருந்தும் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல்களை நாங்கள் தெரிந்தே சேகரிக்கவில்லை. நீங்கள் ஒரு பெற்றோர் அல்லது பாதுகாவலராக இருந்தால், உங்கள் பிள்ளை எங்களுக்கு தனிப்பட்ட தரவை வழங்கியிருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும். பெற்றோரின் ஒப்புதல் சரிபார்க்காமல் குழந்தைகளிடமிருந்து தனிப்பட்ட தரவை நாங்கள் சேகரித்தோம் என்பது எங்களுக்குத் தெரிந்தால், அந்த தகவலை எங்கள் சேவையகங்களிலிருந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்போம்.

இந்த தனியுரிமை கொள்கையில் மாற்றங்கள்

நாங்கள் அவ்வப்போது எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையாக இருக்கலாம். இந்த பக்கத்தில் புதிய தனியுரிமைக் கொள்கையை இடுகையிடுவதன் மூலம் எந்த மாற்றங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிப்போம்.

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையின் மேலே உள்ள மாற்றம் பயனுள்ளதாக இருப்பதற்கும், "பயனுள்ள தேதி" என்பதற்கும் முன்னர், மின்னஞ்சல் மற்றும் / அல்லது எங்கள் சேவையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு மூலம் உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவோம்.

எந்த மாற்றங்களுக்கும் இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையை அவ்வப்போது மதிப்பாய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்படும் போது அவை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

இந்த தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பற்றி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால், தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்:

 • மின்னஞ்சல் மூலம்: hshc@haisen-pet.com